Εκκίνηση ομάδας

Η νέα μας Ομάδα ξεκίνησε σήμερα.

7 φίλοι  - 1 παρέα - 1 ιδέα - 1 ομάδα

Οι   "K-7 Seawolves"   ξεκινάνε...